Barockhotel am Dom

Vorderer Bach 4 96049 Bamberg Tel: 0951 54031

Anfahrt